Thủ Tục Nhập Khẩu Đồ Dùng Nhà Bếp

Thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp, mã hs đồ dùng nhà bếp, thuế nhập khẩu. Đồ dùng nhà bếp có rất nhiều loại như: Xoong nồi, chảo, giá treo, kệ gắn tủ bếp, kệ đựng lọ gia vị, dao, đũa, chén, bát, thớt, dụng cụ vắt chanh, khăn lau, bao tay đồ cọ rửa, thùng đựng gạo, tô, chậu, rổ rá.
Có rất nhiều loại đồ dùng nhà bếp khác nhau. Tuy nhiên, thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp có hai loại đó là:
• Thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm như: Dao, kéo, chén, đũa, bát, tô, xoong nồi, dĩa, thìa, ly, cốc, kẹp gỗ, kẹp sắt, dụng cụ đánh trứng, nĩa …
• Thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: Kệ chén, kệ đựng lọ gia vị, găng tay, lót nồi, khăn lau, thùng đựng gạo.
Điểm khác biệt giữa hai loại dụng cụ nhà bếp ở trên khi làm thủ tục nhập khẩu là phải làm công bố ATTP và không phải làm công bố ATTP.

Chính Sách Nhập Khẩu Dụng Cụ Nhà Bếp

Thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:
• Luật ATTP 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010
• QCVN 12-1:2011/BYT
• Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
• Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018
• Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018
• Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/06/2018
• Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
• Công văn 1267/TCHQ-GSQL ngày 09/03/2018
• Thông báo 1850/ATTP-VP ngày 12/08/2020
Theo những văn bản trên thì quý vị có thể thấy mặt hàng dụng cụ nhà bếp không thuộc vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu dụng cụ nhà bếp sẽ tiến hành bình thường như những mặt hàng khác.
Tuy nhiên, như đã nêu ở thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp có hai loại: Thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng tiếp xúc thực phẩm và thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng không tiếp xúc thực phẩm. Trường hợp mặt hàng có tiếp xúc với thực phẩm Quý vị xem chi tiết ở phía dưới:

Kiểm Nghiệm An Toàn Thực Phẩm

Trước khi thực hiện công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần phải có kết quả kiểm nghiệm của đơn vị được công nhận hoặc được chỉ định như Viện Dinh dưỡng, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, Quatest…
Việc lấy mẫu kiểm nghiệm thường được tiến hành khi doanh nghiệp nhập khẩu chính thức lô hàng, trong quá trình làm thủ tục hải quan nhập khẩu, doannh nghiệp có thể làm đơn xin mang hàng về bảo quản để lấy mẫu và gửi mẫu tới đơn vị kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Sau khi tiến hành kiểm nghiệm xong, đơn vị kiểm nghiệm sẽ trả về “Phiếu kết quả kiểm nghiệm” về an toàn thực phẩm.

Công Bố Phù Hợp Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm (VSATTP)

Sau khi có kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm thì doanh nghiệp tiến hành tự công bố phù hợp với quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Hồ sơ tự công bố:
• Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;
• Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm.
Trình tự tự công bố:
• Bước 1: Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;
• Bước 2: Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
• Bước 3: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 2 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Kiểm Tra Chất Lượng Nhà Nước Về An Toàn Thực Phẩm

Trừ các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được quy định tại Điều 13 Nghị định 5/2018/NĐ-CP, các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu về Việt Nam đều phải tiến hành thủ tục kiểm tra chất lượng nhà nước
Hồ sơ đăng ký KTCL đối với kiểm tra thông thường:
• Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
• Bản tự công bố sản phẩm;
• Bản sao Danh mục hàng hóa (Packing list).
Trình tự tiến hành kiểm tra chất lượng thông thường:
• Bước 1: Làm công văn xin mang giải phóng hàng về bảo quản khi làm thủ tục thông quan;
• Bước 2: Tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm và tự công bố;
• Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký KTCL trên Cổng thông tin một cửa quốc gia gia phân hệ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương (nếu đã áp dụng);
• Bước 4: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra nhà nước có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và ra thông báo thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu;
• Bước 5: Nộp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” theo mẫu như dưới đây cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

Hồ Sơ Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Đồ Dùng Nhà Bếp

Đối với loại này thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp theo quy định tại thông tư 38/2015/TT-BTC sẽ tiến hành như bao mặt hàng bình thường khác. Bồ hồ sơ nhập khẩu gồm:
• Tờ khai hải quan
• Hợp đồng thương mại (Sale contract)
• Hóa đơn thương mại (Commercial invoice)
• Danh sách đóng gói (Packing list)
• Vận đơn (Bill of lading)
• Công bố ATTP hoặc bản tự công bố ATTP (kết quả)
• Giấy chứng nhận xuất xứ -CO (Certificate of origin) nếu có
• Catalog (nếu có)… và các chứng từ khác nếu hải quan yêu cầu.
Trên đây là toàn bộ chứng từ dùng để làm thủ tục thông quan mặt hàng dây điện. Quan trọng nhất là tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ (nếu có), hóa đơn thương mại, vận đơn và công bố ATTP. Đối với những chứng từ còn lại thì sẽ được bổ sung khi cán bộ hải quan có yêu cầu thêm.
Đối với mặt hàng tiếp xúc thực phẩm thì phải làm tự công bố ATTP. Quý vị phải làm bản tự công bố trước khi nhập khẩu, quan trọng nhất là bản test đạt tiêu chuẩn tự công bố.
Hồ sơ thủ tục làm tự công bố ATTP, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Quy Trình Thủ Tục Nhập Khẩu Đồ Dùng Nhà Bếp

Sau khi xác định được mã HS đồ dùng nhà bếp, có được đầy đủ chứng từ để làm thủ tục nhập khẩu thì Quý vị có thể tiến hành làm các bước thông quan như sau:
Bước 1. Khai tờ khai hải quan
Sau khi có đầy đủ chứng từ xuất nhập khẩu: Hợp đồng, Commercial invoice, Packing list, vận đơn đường biển, chứng nhận xuất xứ, hồ sơ tự công bố ATTP và thông báo hàng đến và xác định được mã hs đinh đồ dùng nhà bếp. Thì có thể nhập thông tin khai báo lên hệ thống hải quan qua phần mềm.
Bước 2. Mở tờ khai hải quan
Sau khi khai xong tờ khai hải quan, hệ thống hải quan sẽ trả về kết quả phân luồng tờ khai. Có luồng tờ khai thì in tờ khai ra và mang bộ hồ sơ nhập khẩu xuống chi cục hải quan để mở tờ khai. Tùy theo phân luồng xanh, vàng, đỏ mà thực hiện các bước mở tờ khai.
Bước 3. Thông quan tờ khai hải quan
Sau khi kiểm tra xong hồ sơ nếu không có thắc mắc gì thì cán bộ hải quan sẽ chấp nhận thông quan tờ khai. Quý vị lúc này có thể đóng thuế nhập khẩu cho tờ khai hải quan để thông quan hàng hóa.
Bước 4. Mang hàng về kho bảo quản và sử dụng
Trên đây là 4 bước tóm tắt về thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về thủ tục hoặc tư vấn mã HS đồ dùng nhà bếp.

Những Lưu Ý Khi Nhập Khẩu Đồ Dùng Nhà Bếp

Khi làm nhập khẩu đồ dùng nhà bếp quý vị cần phải lưu ý những điểm sau đây:
• Nếu đồ dùng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì phải làm tự công bố ATTP
• Nhà nhập khẩu phải hoàn thành nghĩa vụ thuế thì hàng hóa mới được thông quan.
• Nên làm hồ sơ tự công bố trước khi nhập khẩu, để tránh tình trạng lưu kho, lưu container.

Trên đây là toàn bộ về thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp, mã hs, thuế nhập khẩu và chính sách nhập khẩu. Hy mọng bài viết sẽ mang lại được cho quý vị những thông tin mà quý vị tìm kiếm.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Nhập khẩu uỷ thác, dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển và đường hàng không, dịch vụ khai báo hải quan trọn gói cho hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.
Mọi thắc mắc đóng góp ý kiến hoặc yêu cầu báo giá dịch vụ vui lòng liên hệ đến hotline của Công ty chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *